Programowanie dla każdego

Kamila Stępniowska – COO Geek Girls Carrots ? ogólnopolskiej społeczności promującej większą obecność kobiet w branży IT

Umiejętność programowania w niedalekiej przyszłości może być tak samo istotna jak umiejętność czytania, pisania, czy znajomość języka angielskiego. Od niej może zależeć otrzymanie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Bardzo ważne jest, żeby nie zrażać młodzieży do nauki programowania, żeby umieć przekazać ile można stworzyć za pomocą pisanego kodu – nie tylko gry komputerowe, ale również aplikacje mobilne, czy programy sterujące robotami. W ramach nauczania szkolnego częściej powinny pojawiać się indywidualne i grupowe projekty pokazujące młodzieży owe możliwości.

Ważne jest również to, żeby podobnie jak w przypadku  matematyki  i  innych  przedmiotów  stawiano  takie same  wymagania  chłopakom  i  dziewczynom.  Wydaje się,  że  w Polsce  nadal  pokutuje  przekonanie,  że  nauki humanistyczne  są  ?dla  dziewczyn?,  a nauki  ścisłe  ?dla chłopaków?. Te stereotypy rzutują na wybór kierunków studiów, późniejsze możliwości  zatrudnienia, ale też cały obraz branży IT.